'The Differential Effects of Peer and Expert Ratings on Choice'

Consumenten raadplegen vaak online platforms om inzicht te krijgen in de beoordelingen van peers en deskundigen voordat zij complexe services, zoals financiële diensten, aanschaffen. In deze studie onderzoeken Anne-Madeleine Kranzbuhler, Mirella Kleijnen, Peeter Verlegh en Marije Teerling hoe de aanwezigheid van beoordelingen door peers of experts de besluitvorming van een klant beinvloedt.

 

Uit de eerste studie bleek dat wanneer consumenten geconfronteerd worden met beoordelingen die elkaar tegenspreken, ze de adviezen van hun peers verkiezen boven die van experts. Uit de tweede studie bleek dat de hoeveelheid reviews van grote invloed is op de voorkeur. Bij een kleine groep peers vertrouwt een consument eerder op het expert advies, maar zodra de groep peers groter wordt, neigen consumenten hun besluitvorming toch weer op de mening van peers te baseren.

Het onderzoek is onder andere uitgevoerd door Anne-Madeleine Kranzbühler, Mirella Kleijnen en Peeter Verlegh. Allen zijn werkzaam aan De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en actief binnen het Center for Marketing Leadership (C4ML). Sinds 2013 bundelen de VU en VODW hun krachten in het C4ML. Op die manier brengen we de academische wereld en het bedrijfsleven bij elkaar. Samen voeren we wetenschappelijk onderzoek uit en vertalen dit naar de praktijk.

Het volledige onderzoek lezen?

Deze publicatie is te downloaden op de website van het Marketing Science Institute (MSI). Voor meer informatie over het onderzoek of het C4ML kun je contact met mij opnemen.

Download de publicatie