Update voor onze freelancers en opdrachtgevers

De nieuwe wet DBA is nu twee maanden in werking en wij merken dat er nog een hoop vragen zijn bij de partijen in de markt. We ontvangen er regelmatig vragen over van freelancers uit onze flexibele schil, maar ook van opdrachtgevers. Tijd voor een update.

De overeenkomst voor tussenkomst die VODW wil hanteren ligt nog ter goedkeuring bij de Belastingdienst, wij wachten hier op finaal akkoord. In de tussentijd werken we al wel met een modelovereenkomst in de lijn van de wet DBA.

Ondertussen valt het ons op dat het per opdrachtgever verschilt hoe zij de wet DBA interpreteren en hier naar handelen. Zo zijn er opdrachtgevers die ZZP-ers proberen te weren en er zijn relaties die inzien dat ze niet zonder specifieke marketingexpertise kunnen die in de markt bijna alleen maar ingevuld wordt door flexibele arbeidskrachten. Er zijn opdrachtgevers die hun mantelovereenkomsten al hebben opgesteld in het kader van de nieuwe wet en er zijn klanten die direct een overeenkomst willen sluiten met de ZZP-er en een bureau als VODW willen belonen voor hun diensten middels een kick back fee.

Kortom in dit overgangsjaar hebben wij de nodige afstemming met partijen in de markt, houden wij het lijntje met de Belastingdienst kort en kijken we per situatie naar een passende en werkbare oplossing.

We houden je op de hoogte.