VODW brengt trends vermogensontwikkeling Nederlandse consumenten in kaart

De VODW Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling biedt financiële dienstverleners en beleidsmakers elk kwartaal klantgerichte en actiegerichte inzichten in trends en ontwikkelingen rondom de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens.

VODW Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling

Door een terugtredende overheid zien wij dat consumenten steeds meer op zichzelf zijn aangewezen als het gaat om het financieren van hun eigen toekomst. Wij zien het als een kans voor financiële dienstverleners om nieuwe vermogensopbouw-initiatieven te ontwikkelen, consumenten te stimuleren vermogen op te bouwen en hiermee ook een maatschappelijke rol te pakken. Inzichten in trends en consumentenbeleving rondom vermogensopbouw zijn hierbij cruciaal. Deze inzichten zijn nu echter gefragmenteerd beschikbaar en niet direct bruikbaar. Directies, productontwikkelaars en marketeers zouden sneller, beter en slimmere initiatieven voor vermogensopbouw kunnen ontwikkelen als zij over meer en integraal klant- en marktinzicht beschikken.

De VODW Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling biedt financiële dienstverleners en beleidsmakers elk kwartaal klantgerichte en actiegerichte inzichten in trends en ontwikkelingen rondom de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens. VODW bundelt gefragmenteerd beschikbare data en inzichten over verschillende vermogenscomponenten (sparen, beleggen, eigen huis, levensverzekeringen en pensioenen) om hiermee een integraal beeld te bieden van de relevante trends en ontwikkelingen. De Trendmonitor bestaat uit drie componenten: een continu, grootschalig consumentenpanel, een analyse van beschikbare marktdata en een overzicht van best practices van Nederlandse dienstverleners. Met deze inzichten wil VODW financiële dienstverleners stimuleren en inspireren tot betere dienstverlening, relevante producten en effectieve strategieën teneinde het gedrag van consumenten rondom hun financiële toekomst te beïnvloeden. Naast de kwartaalrapportages krijgen de deelnemers aan het onderzoek ook toegang tot een online analyse-omgeving, seminars en strategische challenge sessies.

Geïnteresseerd?

Inmiddels hebben de eerste financiële dienstverleners zich aangemeld om deel te nemen. Wil je ook deelnemen of meer informatie over de VODW Nationale Trendmonitor Vermogensontwikkeling? Neem dan contact met ons op via je contactpersoon bij VODW of met Maton Sonnemans.