De expertise van VODW Digital

icon_strategie_2x

Online strategie

VODW Digital helpt bij het ontwikkelen van een scherpe digitale visie en strategie. De online strategie staat nooit op zich, maar raakt de gehele bedrijfsvoering. Wij identificeren kansen om met digital de bestaande business te innoveren. We combineren onze digitale expertise met een brede business achtergrond om gezamenlijk te bepalen hoe we de toekomst vorm kunnen gevenx Passend bij merk en business uitdagingen, klant en marktontwikkelingen en vanuit technologische kansen. Van een stip op de horizon, de toekomstige customer experience, innovatieve concepten tot volledig nieuwe business modellen.

Het strategisch kader geeft richting aan toekomstige investeringen en prioriteitsstelling van activiteiten. Maar ook aan de opbouw van benodigde competenties in de organisatie. Een goede strategie bewijst zich pas in de uitvoering. Met onze ruime ervaring in implementatie en kennis van ondersteunende systemen zorgen we voor een hoog realiteitsgehalte van de strategie. Zo kunnen we op korte termijn resultaten boeken. We zorgen dat we niet blijven zweven in visionaire ideeën als morgen de schoorsteen moet roken.

Benieuwd naar wat wij kunnen doen voor je visie en online strategie?
Neem contact met ons op

icon_conceptontwikkeling_2x
Van online customer journey naar conceptontwikkeling

Het hebben van een visie en online strategie is één ding, maar het moet wel vertaald worden naar aansprekende concepten die echt vernieuwend, onderscheidend en relevant zijn. Wij maken ideeën snel tastbaar door ze te vertalen naar een visueel vormgegeven customer experience. Pas dan zie je echt of en hoe iets gaat werken. Hoe de merkidentiteit, business doelen en behoeften van gebruikers tijdens de online customer journey zich vertalen naar digitale platformen, touchpoints en gebruikersinterfaces. Met een prototype of click-demo testen we in een vroeg stadium het effect bij (potentiële) klanten. Op basis hiervan kunnen we het concept gericht aanscherpen volgens Design Thinking principes.

Meer weten over onze methodes van conceptontwikkeling?
Neem contact met ons op

 

icon_sourcing_2x
Agile innovatie & realisatie

In een snel veranderende en disruptieve markt kun je je niet veroorloven grootschalige implementatietrajecten te doorlopen. Zodra je klaar bent, is het concept achterhaald. Een agile aanpak is de enige manier om flexibel en wendbaar te zijn en op de snel veranderende omgeving in te spelen. Complexe projecten breken we op in sprints waarin we snel verifieerbaar resultaat boeken. Zo zijn we in staat prioriteiten, aanpak en functionaliteiten continu bij te stellen.

We adviseren hoe je de digitale verandering het beste kunt organiseren (competenties, structuur, agile methodieken) en leveren programmamanagers of productowners die hierin een trekkende rol kunnen spelen. Onze mensen zijn gewend in complexe omgevingen de implementatie binnen tijd en budget te realiseren. We bewaken het concept en de business doelen en brengen versnelling in de realisatiefase. We zijn onafhankelijk van technologische oplossingen en werken in de realisatie samen met een netwerk van verschillende partners. Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat een objectief advies te geven bij technologie en leveranciersselectie.

Benieuwd hoe je door agile werken versneld kunt innoveren in je organisatie?
Neem contact met ons op

 

icon_performance_2x
Sales & Service Excellence

Bestaande digitale concepten verouderen snel. Continu monitoren en testen stelt ons in staat noodzakelijke verbeteringen sneller te signaleren. Zowel op het gebied van sales als service liggen er vaak ruime mogelijkheden de bestaande operatie te optimaliseren en zo kosten te besparen en omzet en klanttevredenheid te vergroten.

Het verzilveren van deze kansen vraagt meer dan het uitvoeren van usability onderzoek en A/B-testen. Het vergt een omslag in de totale manier van werken. Ook de marketing afdeling moet meer volgens de loop van bouwen, testen, leren gaan werken, zodat op basis van resultaat in de markt direct de marketingplannen en proposities aangescherpt worden.

Wij helpen op basis van heldere KPI’s verbeteringen door te voeren in de digitale performance. Omdat dit geen eenmalige exercitie is, helpen we ook de organisatie zó in te richten, te trainen en van tools te voorzien dat dit een geoliede machine wordt. Wij zijn overtuigd van onze aanpak bij het verbeteren van de sales en service resultaten. Om dit te bewijzen, laten we ons graag afrekenen op basis van de daadwerkelijk bereikte resultaten.

Meer weten over onze expertise op het gebied van Sales & Service Excellence?
Neem contact met ons op